หน้าหลัก  | ผลงาน  | โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)  |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


งานวันพ่อแห่งชาติทต.ทับยา พ.ศ.๒๕๕๗
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลทับยา

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐
งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ โดยมีการแห่ขบวนปลา เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีหน่วยงานของท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนมากมาย ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลทับยาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ แด่พรภิกษุสามเณร โดยมีนายกธนิสร โนนวิเศษ นายกเทสมนตรีตำบลทับยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานปูนเทศบาลตำบลทับยา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลทับยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งแจกรางวัลมากมาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทับยา เวลา ๑๗.๐๐น.

ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕