หน้าหลัก  | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


งานอินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
เทศบาลตำบลทับยา นำโดยนายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมงานอินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๘
นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทสบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับยา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานประเพณีสงกรานต์
นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภออินทร์บุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา) ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธรรมจักรสิทธาราม ตำบลทับยา

ประกาศกำหนดการสำรวจที่ดินเพื่อออกใบนำ(ภ.ท.บ.๕) ปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕