หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
สถิติรายรับ - รายจ่ายเทศบาลตำบลทับยา

สถิติรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียด
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๕๓
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๕๔
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๕๕
แบบแสดงฐานะ การคลัง
งบทดลอง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สถิติรายรับ-รายจ่าย กันยายน ๒๕๕๗
ประกอบงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
งบแสดงฐานะการเงิน ๒๕๕๘
รายจ่ายตามแผนงาน ๒๕๕๘
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๕๙
งบแสดงฐานะการเงิน ๒๕๖๐
สถิติรายรับ-รายจ่าย ปี ๒๕๖๐