หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง
รายละเอียด
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง (๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)