กิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

 
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่อง  
 

ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี