งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๖๑

 
 

เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี

 
  นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลทับยา มีการแข่งขันกีฬา เล่นเกมส์
 
  และมีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชนตำบลทับยา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลทับยา ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี