กิจกรรมเปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระหลวงพ่อเอม วัดโคกงู

และถวายเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

 
   นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมเปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระหลวงพ่อเอม วัดโคกงู และถวายเทียน  
  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บริเวณวัดโคกงู ม.๔ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี